Chùa Tầm Nguyên II, Conroe TX's videos
All | Past Broadcasts | Highlights
 • 1:19:43 Highlight

  ago

  Hoàn Mãn Khóa Tu Gieo Duyên 2011

  41 Views

  Hình ảnh từ Làng Di Đà Tầm Nguyên (II) tại Texas, nhân dịp mãn Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên cuối năm... more

  Highlighted by:
 • 1:19:43

  ago

  Lang A Di Da Dec. 30, 2011 P2

  27 Views


 • 1:46:32

  ago

  Lang A Di Da Feb. 20, 2011

  40 Views


 • 6:06

  ago

  Phap Thoai Vu lan 2010

  1 View


 • 45:34

  ago

  Phap Thoai Vu lan 2010 Aug 29 2010 at 5:29PM CDT

  5 Views


 • 1:12

  ago

  thuyet phap Jul 4 2010 at 3:54PM PDT

  5 Views


 • 8:14 Highlight

  ago

  KHANH THANH CHUA TAM NGUYEN 2/2

  22 Views

  Cung Vong Linh 2

  Highlighted by:
 • 14:59 Highlight

  ago

  KHANH THANH CHUA TAM NGUYEN 1/2

  8 Views

  Cung Vong Linh 2

  Highlighted by:
 • 5:57 Highlight

  ago

  KHANH THANH CHUA TAM NGUYEN 2/2

  5 Views

  Cung Vong Linh

  Highlighted by:
 • 14:57 Highlight

  ago

  KHANH THANH CHUA TAM NGUYEN 1/2

  6 Views

  Cung Vong Linh

  Highlighted by:
About
49,337 Total views | 10 Videos Member since April 12, 2009